Microdosing info

Wat zijn Magic truffels?  

De Microdosing XP truffels die wij aanbieden, ook wel 'philosophers' stones' genoemd, zijn eigenlijk geen magische truffels maar zogenaamde sclerotia van de psilocybe paddenstoel. Sclerotia zijn mycelium-verdikkingen die ondergronds groeien en deel uitmaken van de schimmel, net als de vruchtlichamen (paddenstoelen) die boven de grond verschijnen.

XP truffels om te microdoseren

Microdosing XP truffels in handige 1-grams blisterverpakking

→ Direct Microdosing XP truffels bestellen

Deze truffels komen oorspronkelijk voor in de subtropische regionen van Mexico en in Guatemala en worden al duizenden jaren gebruikt door inheemse volkeren voor spirituele en religieuze doeleinden en als medicijn. Onze microdosing truffels zijn speciaal voor ons gekweekt door de beste en meest ervaren truffels kweker van Nederland. Deze 'Stenen der wijzen' bevatten de psycho-actieve moleculen psilocybine, psilocine, baeocystine/norbaeocystine, norpsilocyne en aeruginascin.

Wat is microdoseren met truffels?

Microdosing betekent het innemen van een minimale dosis (een zogenaamde 'microdosering') magic truffels, ongeveer 1/10 deel van een dosis waarvan je een psychedelische ervaring zou ervaren. Volgens een bepaald protocol neem je deze truffles voor ongeveer een maand tot 2 maanden, om daarna een pauze van 2 weken tot een maand te nemen en te evalueren of het voor jou voordeel heeft of niet. Van een microdosering ga je niet trippen, zelfs niet een klein beetje. Mensen die microdoseren nemen wel subtiele effecten waar. Het werkt op sub-perceptueel niveau. Dit betekent dat een microdosis geen klassieke psychedelische effecten mag veroorzaken, geen visuele verstoringen en dat je normaal moet kunnen functioneren tijdens je dagelijkse bezigheden en interacties.

Wat zijn de (subtiele) effecten van microdoseren?

 • Meer energie
 • Helderder denken, toegenomen probleemoplossend vermogen
 • Meer creativiteit
 • Beter concentratievermogen
 • Positieve stemming
 • Emotionele connectie met de mensen om je heen
 • Bewuster van jezelf en je omgeving
 • Meer in het 'Nu', in het huidige moment zijn

Lees meer over de effecten van het microdoseren met truffels.

Waarom microdoseren?

Het is goed om hier even bij stil te staan. Wat is jouw reden om met deze krachtige truffels te werken? Met welk doel wil je microdoseren? Men microdoseert om veel verschillende redenen. Uiteenlopend van meer creativiteit tot afname van bepaalde medische klachten.

Combineren met medicijnen?

Onderzoeker en microdosing-pionier James Fadiman P.h.D. heeft een lijst opgesteld met medicijnen die volgens mensen die aan zijn onderzoek meegedaan hebben, zonder problemen gecombineerd kunnen worden met microdosing. Bekijk de lijst met medicijnen/interacties. 

Zoals met alles wat je tot je neemt zijn er altijd risico's. Neem bij twijfel altijd contact op met je huisarts of behandelaar. 

Gerapporteerde nadelen van microdosing:

 • Angstgevoelens kunnen toenemen. Dit is de reden waarom angstige personen vaker geen baat hebben bij microdosing.
 • Mensen met paranoia verschijnselen kunnen meer paranoia en argwaan ervaren tijdens microdoseren.
 • Microdosing truffels kunnen lichte maagklachten en misselijkheid geven bij gevoelige personen.
 • Enkele personen (mannen) met kleurenblindheid rapporteerden lichte hallucinaties, of nabeelden. Zij stopten hun cyclus. Dit geldt niet voor iedereen met kleurenblindheid
 • Mensen met tinnitus kunnen meer last krijgen van oorsuizen door microdoseren.
 • Mensen met de diagnose bipolaire stoornis, meldden dat ze wel baat bij microdosing hadden tijdens hun depressieve fase, maar zouden het afraden tijdens een manische fase.

Voor wie wordt microdosing afgeraden?

 • Bij personen onder de 18 jaar.
 • Bij zwangerschap of als je borstvoeding geeft.
 • Mensen die het medicijn lithiumcarbonaat (lithium) of tramadol slikken.
 • Mensen die psychose-gevoelig zijn of ooit een psychose hebben gehad. 
 • Mannen met kleurenblindheid. Zij kunnen ‘tracers’ gaan zien in hun gezichtsveld. Niet alle mensen met kleurenblindheid ervaren dit, maar de kans is aanwezig dat het voorkomt.
 • Mensen met een angststoornis, met uitzondering van sociale angst.
 • Mensen die aan paranoia/argwaan lijden. Microdoseren kan gevoelens van paranoia versterken.

Bron: Microdosing.nl

microdosingpsychedelics.com

 5 verschillende Microdosing protocollen

Het fenomeen microdosing met psychedelica kent al een aantal jaren wereldwijd gebruik als tool voor persoonlijke ontwikkeling en bewustwording.

Wanneer je gaat werken met microdosing truffels, test de truffels dan gedurende een maand en ervaar of het voordeel of niet voor jou heeft. Ervaar je na een maand geen positief effect, stop dan gewoon zonder problemen. Ervaar je wel voordelen? Vervolg 1 van deze protocols naar keuze dan nog een maand en neem dan een maand pauze.

Fadiman protocol:

DAG 1: Microdosing dag

DAG 2: Overgangsdag

DAG 3: Normale dag

DAG 4: Microdosing dag

DAG 5: Cyclus vervolgen voor 1 of 2 maanden

2 vaste dagen in de week Protocol

Kies twee vaste dagen in de week uit om te microdoseren, welke voor jou het beste past in jouw levenssituatie. 

Every other Day Protocol (Microdosing Institute protocol)

Mensen met depressieve klachten en mensen die microdoseren voor medische doeleinden rapporteren dat zij meer halen uit hun microdosing traject wanneer zij om de dag microdoseren. 

Microdosing Institute protocol

Intuïtief microdosing Protocol

Microdoseer op geheel intuïtieve wijze, met als enige regel dat je altijd minimaal 1 dag tussen de microdoses laat. Mensen die het Fadiman protocol een keer hebben gevolgd, stappen doorgaans over op een meer intuïtieve manier van microdoseren. 

Nightcap Protocol

Sommige mensen merken een bepaalde vermoeidheid wanneer ze microdoseren met onze microdosing truffels. Zij ervaren het als prettig om 's avonds te microdoseren, zodat zij een goede nachtrust hebben. 

Hierbij bevestig ik dat ik ouder dan 18 jaar ben. Wij verkopen uitsluitend producten voor mensen die ouder zijn dan 18 jaar.