Disclaimer

MicrodosingTruffles.com levert hulpmiddelen aan volwassenen boven de 18 die op eigen initiatief besluiten te microdoseren.

MicrodosingTruffles.com claimt niet dat microdosing effectief is als geneesmiddel, hulpmiddel of supplement.

Bij medische of psychische klachten evenals eerste symptomen van depressie of angsten dient u altijd contact op te nemen met uw arts.

MicrodosingTruffles.com moedigt het gebruik van illegale psychedelica op geen enkele manier aan, evenals het overtreden van de wet. Evenmin kan MicrodosingTruffles.com verantwoordelijk gehouden worden voor illegale handelingen evenals het bezit van illegale substanties.

Legaliteit

Een korte uitleg over de psychedelica die wij aanbieden en hun legaliteit in Nederland.

Magic Truffels:

De verkoop van verse magic truffels is in Nederland toegestaan. Het verkopen van gedroogde truffels mag echter niet. Psilocybine (het werkzame bestanddeel in de paddo) mag niet uit de truffel en paddo worden gehaald en in producten worden verwerkt. Machinaal drogen en bewerken van paddo’s is niet toegestaan. Voor commerciële doeleinden is het drogen (bewerken), capsuleren, extraheren dus strafbaar. Voor eigen gebruik zal het echter niet snel leiden tot problemen.

Tot slot

Wij hopen u met deze uitleg voldoende bewust te hebben gemaakt van het legale grensgebied. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om dit niet te overtreden.

Daarnaast raden wij aan om te allen tijde voorzichtigheid in acht te nemen, zowel in relatie tot het gebruik van psychedelica als in uw communicatie daarrond. Nederland heeft een rijke historie van entheogene ontdekkingen en momenteel wordt er in toenemende mate onderzoek gedaan naar de therapeutische werking en toepassing van oa. psilocybine en LSD. De wetgeving komt vanuit hele andere (politieke) ontwikkelingen tot stand. Daardoor valt niet te voorspellen naar welke kant het huidige grensgebied zal opschuiven.

Zodra er een psychedelica-gerelateerde incident (of iets wat daarop lijkt) plaatsvindt of er sensatiegerichte berichten via de media worden verspreid, neemt de kans op een verbod aanzienlijk toe. Wij en onze partners streven naar een maximum aan voorlichting en onderzoek. Wij zien het als onze verantwoordelijkheid om enkel correcte, op feiten gebaseerde informatie te verspreiden en onwaarheden te ontkrachten.

Hierbij bevestig ik dat ik ouder dan 18 jaar ben. Wij verkopen uitsluitend producten voor mensen die ouder zijn dan 18 jaar.