Microdosing Research Data

Microdosing Research Data

Microdosing van psychedelica blijft een groeiende trend waarbij zeer kleine sub-perceptuele hoeveelheden Microdosing XP Truffels en andere psychedelische substanties worden ingenomen. Er is vorig jaar een grootschalig wereldwijd onderzoek uitgevoerd waarbij ze de deelnemers vroegen om te melden welke voordelen en welke nadelen er zich tijdens microdosing zijn.

Microdosing van psychedelica blijft een groeiende trend waarbij zeer kleine sub-perceptuele hoeveelheden Microdosing XP Truffels en andere psychedelische substanties worden ingenomen. Dit wordt doorgaans volgens een bepaald microdosing protocol, ofwel microdosering schema, voor 1 á 2 maanden gevolgd.

Er is vorig jaar een grootschalig wereldwijd onderzoek uitgevoerd waarbij ze de deelnemers vroegen om te melden welke voordelen en welke nadelen zij ondervinden tijdens microdosing. 

Team Microdosingtruffles heeft Toby Lea, één van de onderzoekers, gesproken tijdens het jaarlijkse Microdosing Seminar van het platform Microdosing.nl

Wij vroegen hem naar de voordelen van microdosing en welke nadelen mensen rapporteerden. 

De drie meest gerapporteerde voordelen waren:

  • een beter humeur,
  • meer focus
  • meer creativiteit.
  •  

De drie meest voorkomende uitdagingen (nadelen) waren:

  • illegaliteit in veel landen (behalve in Nederland)
  • fysiologisch ongemak 
  • andere zorgen zoals het onbekende risicoprofiel van microdosering 
  • het vergeten om een regelmatige dosis te nemen.

Wat houdt microdosing in?

Wanneer mensen een microdosis nemen, consumeren ze ongeveer een tiende van een recreatieve dosis van een psychedelische stof zoals de microdosing XP truffels, hoewel de doses wel per persoon verschillen. De dosis is sub-perceptueel; mensen die een microdosis nemen, zijn niet aan het "trippen". Microdosers leven tijdens het microdoseren hun dagelijks leven. Zij nemen de truffels dus in tijdens hun dagenlijkse routine.

We hebben 909 deelnemers van over de hele wereld gerekruteerd met behulp van online fora zoals reddit en Microdosing.nl. In een deel van onze enquête vertelden 278 deelnemers ons over de drie belangrijkste voordelen van microdosering voor hen, en de drie belangrijkste uitdagingen waar ze mee te maken hadden.

Als je nieuwsgierig bent naar alles wat mensen hebben gemeld, is de data hier beschikbaar. We maken de gegevens openbaar, zonder kosten, als onderdeel van onze toewijding aan Open Science. Of check de presentatie van Toby Lea onderaan dit blog

Zelfverzekerder, gemotiveerder en productiever

De voordelen die onze deelnemers rapporteerden komen grotendeels overeen met wat mensen anekdotisch hebben gerapporteerd. Ze meldden dat microdosering hielp bij de stemming, de focus, de creativiteit, de zelfredzaamheid, de energie en nog veel meer. Deze bevindingen komen, net als creativiteit, goed overéén met ons eerdere onderzoek.

Onze aanpak was om individuele rapporten te nemen en deze in te delen in categorieën. Op deze manier kregen we een idee van hoe gemeenschappelijk elk van deze rapporten was, wat ons hielp om toekomstig onderzoek naar de meest veelbelovende wegen te leiden.

26,6 procent van de mensen rapporteerde een verbeterde stemming. Verbeterde stemming is dan ook het meest potentiële gebied is voor toekomstig onderzoek. Creativiteit is een ander voordeel wat meer onderzocht dient te worden, aangezien veel mensen ook dit als bijkomend effect rapporteerden.

Wat ook de moeite waard is om te vermelden is dat veel mensen die microdoseerden, zich zelfverzekerder, gemotiveerder en productiever voelden.

Slechts 4,2 procent van de mensen vermeldde verminderde angst en verschillende mensen rapporteerden juist een verhoogde angst, dus het is niet aan te raden om te microdoseren wanneer je last van angstaanvallen hebt. Dit vermeldt James Fadiman ook bij het presenteren van zijn Microdosing onderzoeks data.

Wel dient erbij vermeld te worden is dat deze gegevens verzameld zijn op 'waargenomen resultaten' en geven dus geen bevestigde effecten aan. Clinisch onderzoek is dus nodig om deze waargenomen resultaten verder te onderzoeken.

Illegaliteit is een uitdaging

De meest voorkomende uitdaging of nadeel, was de illegaliteit. Dit werd in bijna een derde van de verslagen genoemd. Dit was een internationaal onderzoekIn onze codering van de reacties ging het bij de illegaliteit om de zwarte markt, om het sociale stigma rond het gebruik van illegale stoffen en om de moeilijkheid om de juiste en zuivere dosering te hanteren. Daarom zijn jullie legale Microdosing XP truffels zo een uitkomst voor veel mensen. 

Dit nadeel is niet zozeer te wijten aan microdosing zelf als wel aan het sociale beleid en de sociale normen in het land waar je vandaan komt. Naarmate het onderzoek naar psychedelica groeit, kunnen deze stoffen uiteindelijk gedecriminaliseerd of gelegaliseerd worden, wat de meest voorkomende uitdaging in ons monster zou kunnen wegnemen.

De volgende stap was fysiologisch ongemak: in 18 procent van de rapporten beschreven de deelnemers hoofdpijn, maag- en darmklachten, slapeloosheid en andere ongewenste bijwerkingen van microdosering. Dit was voornamelijk te wijten aan een te hoge microdosering. 

Onderzoek moet deze mogelijke bijwerkingen onderzoeken en nagaan hoe deze zich verhouden tot de profielen van de vele legale stoffen die beschikbaar zijn, zoals anti-depressiva, die ook bijwerkingen veroorzaken. 

De deelnemers noemden ook andere punten van zorg, zoals het niet weten of er schadelijke interacties kunnen zijn tussen psychedelica en andere medicijnen, en het gebrek aan onderzoeksmateriaal over de langetermijneffecten van microdosering.

Wat is het volgende voor het onderzoek naar microdosering?

Het zou mogelijk kunnen zijn dat microdosing van psychedelica geen verband hield met veel van de voordelen en uitdagingen die deelnemers rapporteerden. Mensen voelen zich vaak beter of slechter, zelfs bij het innemen van placebo's, zoals suikerpillen. Dit is algemeen bekend als het placebo-effect.

Gerandomiseerde placebo-gecontroleerde onderzoeken zijn nodig om te bepalen wat de werkelijke resultaten van microdosering zijn.

Onze data suggereren dat mensen die microdoseren veel uit hun gebruik van psychedelica halen, terwijl negatieve rapporten zich vooral richten op sociale en fysiologische problemen. Over het algemeen meldden de deelnemers minder nadelen dan voordelen, en ze meldden dat de voordelen belangrijker waren dan de nadelen.

Er zijn nog steeds meer onbekenden dan bekenden als het gaat om microdosering: veroorzaakt microdosering een van deze effecten, of is het allemaal placebo? Zouden er op lange termijn negatieve gevolgen kunnen zijn voor de microdosering? Hebben bepaalde mensen meer kans om specifieke voordelen of uitdagingen te ervaren?

Deze studie creëert een mooie richtlijn voor researchers om te onderzoeken. We moedigen onderzoekers aan om te testen of deze voordelen en nadelen zich voordoen in een clinische omgeving. Microdosing is en blijft 'onderzoek in beweging'

 

Bron: The Conversation

Microdosing Institute

Hierbij bevestig ik dat ik ouder dan 18 jaar ben. Wij verkopen uitsluitend producten voor mensen die ouder zijn dan 18 jaar.